دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12981 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12982 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12983 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12984 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12985 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12986 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12987 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12988 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12989 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12990 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12991 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12992 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12993 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12994 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12995 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12996 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12997 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12998 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12999 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13000 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13001 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13002 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20