دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13007 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13008 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13009 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13010 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13011 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13012 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13013 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13014 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20