دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش محور در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13254 مجازی دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
13255 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13256 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13284 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13285 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13286 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13287 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13288 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13306 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13307 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13308 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 25 آموزش محور
13309 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13310 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13311 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13312 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13313 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13354 مجازی دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
13368 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13369 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13370 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13376 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13377 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13378 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13407 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور