دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13169 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13170 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13171 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13172 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
13173 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13174 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
13175 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13176 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13177 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13178 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13179 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13180 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13181 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13182 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13183 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13184 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13185 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13186 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13187 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13188 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13189 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
13190 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 21
13191 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13192 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13193 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13194 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13195 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13196 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13197 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13198 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13199 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13200 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13201 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13202 روزانه دانشگاه قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13203 روزانه دانشگاه قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13204 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13205 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13206 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13207 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 32
13208 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13209 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13210 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13211 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13212 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13213 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13214 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13215 روزانه دانشگاه یزد یزد آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
13216 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13217 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13218 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13219 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
13220 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13221 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13222 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13223 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13224 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13225 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13226 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13227 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13228 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13229 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13230 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13231 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13232 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13233 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13234 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13235 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13236 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13237 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13238 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13239 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13240 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13241 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13242 نوبت دوم دانشگاه قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
13243 نوبت دوم دانشگاه قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
13244 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13245 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13246 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13247 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13248 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13249 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13250 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13251 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13252 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13253 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13257 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13258 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13259 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13260 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13261 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13262 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13263 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13264 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13265 پردیس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13266 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13267 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13268 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13269 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13270 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13271 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13272 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13273 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13274 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13275 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13289 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
13290 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
13291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13293 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
13297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13314 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13315 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13316 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13317 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13318 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13319 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13320 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13321 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13322 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13323 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13324 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13325 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13326 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13327 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13328 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13329 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13330 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13331 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13332 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13333 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13334 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13335 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13336 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13337 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13338 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
13339 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13340 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13341 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13342 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13343 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13344 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13345 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13346 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13347 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13348 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13349 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13350 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13351 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13352 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13353 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13355 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13356 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13357 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13358 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13359 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13360 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13361 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13362 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13363 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13364 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13372 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
13375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13379 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13380 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13381 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13382 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13383 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13384 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13385 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13386 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13387 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13388 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13389 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13390 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13391 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13392 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13395 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
13396 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
13397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13399 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
13405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20