دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13171 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13218 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13258 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13315 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13337 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13379 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13385 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3