دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13180 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13225 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13254 مجازی دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13318 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13340 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13354 مجازی دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور