دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13169 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13170 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13171 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13172 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
13173 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13174 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
13175 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13176 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13177 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13178 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13179 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13180 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13181 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13182 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13183 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13184 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13185 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13186 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13187 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13188 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13189 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
13190 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 21
13191 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13192 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13193 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13194 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13195 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13196 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13197 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13198 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13199 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13200 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13201 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13202 روزانه دانشگاه قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13203 روزانه دانشگاه قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13204 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13205 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13206 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13207 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 32
13208 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13209 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13210 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13211 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13212 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13213 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13214 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13215 روزانه دانشگاه یزد یزد آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
13216 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13314 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13315 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13316 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13317 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13318 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13319 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13320 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13321 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13322 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13323 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13324 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13325 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13326 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13327 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13328 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13329 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13330 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13331 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13332 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13333 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13334 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13335 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13336 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10