دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13289 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
13290 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
13291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13293 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
13297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13395 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
13396 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
13397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13399 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
13405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20