دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13217 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13218 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13219 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
13220 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13221 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13222 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13223 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13224 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13225 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13226 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13227 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13228 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13229 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13230 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13231 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13232 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13233 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13234 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13235 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13236 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13237 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13238 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13239 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13240 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13241 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13242 نوبت دوم دانشگاه قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
13243 نوبت دوم دانشگاه قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
13244 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13245 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13246 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13247 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13248 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13249 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13250 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13251 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13252 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13253 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13337 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13338 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
13339 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13340 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13341 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13342 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13343 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13344 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13345 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13346 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13347 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13348 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13349 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13350 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13351 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13352 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13353 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7