دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20