دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13379 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13380 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13381 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13382 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13383 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13384 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13385 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13386 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13387 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13388 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13389 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13390 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13391 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13392 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13395 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
13396 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
13397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13399 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
13405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13407 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور