دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیلان در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13207 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 32
13246 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13256 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13274 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13288 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13308 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 25 آموزش محور
13313 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13332 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13350 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4