دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در البرز در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13531 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13603 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13679 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13749 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13755 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13785 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13821 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6