دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در حقوق بشر در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13762 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 10
13763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 8
13764 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 14
13765 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 5
13766 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 5
13767 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 13
13768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13769 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 15