دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در حقوق تجاری اقتصادی بین المللی در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13816 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13820 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13821 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13822 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 15