دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در حقوق مالکیت فکری در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13770 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13771 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 6
13772 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13773 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8
13774 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 12
13775 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13776 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13777 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13778 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13779 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13780 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13781 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 11
13782 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13783 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13784 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13785 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 6
13786 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13787 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13788 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13789 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه