دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13506 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13580 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13592 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13631 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13660 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13707 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13726 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
13733 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13762 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 10
13765 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13771 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 6
13778 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13816 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13820 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 3