دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13458 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13459 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13460 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13461 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13462 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13463 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13464 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13467 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13468 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13469 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
13470 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13471 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13472 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
13473 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13474 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13475 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13476 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13477 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13478 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
13479 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13480 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13481 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13482 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13483 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13484 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13485 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13486 روزانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13487 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13488 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13489 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق سردفتری آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
13490 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی هر دو 5
13491 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13492 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13493 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13494 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13495 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13496 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13497 روزانه دانشگاه شهید مطهری تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15 شرايط در انتهاي دفترچه
13498 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13579 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13580 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13581 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13582 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13584 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13585 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13586 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13587 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
13589 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
13590 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13622 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13623 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13624 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13625 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13626 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13627 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13628 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13629 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13630 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13631 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13632 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13633 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13634 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13635 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13636 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13637 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13638 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
13639 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13640 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13641 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13642 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13643 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13644 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13645 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13647 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی هر دو 14
13648 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13649 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13650 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13651 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13652 روزانه دانشگاه شهید مطهری تهران فقه و حقوق جزا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13703 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13705 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13706 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13707 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13708 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13709 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13710 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13711 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13712 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13713 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13714 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13715 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13716 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13717 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13718 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13719 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
13720 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
13721 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13722 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13723 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13724 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13725 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13726 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
13727 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
13728 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 12 پذيرفته شدگان اين رشته ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر ميباشند
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13762 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 10
13763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 8
13764 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 14
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13791 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
13792 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13796 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13797 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13798 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13806 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی معارف اسلامی و حقوق آموزشی پژوهشی هر دو 15
13807 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران معارف اسلامی و حقوق آموزشی پژوهشی فقط زن 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13808 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
13809 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 4
13810 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13814 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی هر دو 14
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13816 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13817 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حقوق شرکتهای تجاری آموزشی پژوهشی هر دو 6
13818 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق شرکتهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13819 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق شرکتهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد