دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13551 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13552 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13553 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
13554 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13555 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13557 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13561 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13563 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13564 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13565 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13568 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
13569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
13572 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13573 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13574 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - قم قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
13575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13618 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13619 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13690 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13691 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13692 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
13693 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13694 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13695 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13696 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
13697 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13698 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13699 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13758 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13759 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13769 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13790 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13813 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن