دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13499 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13500 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13501 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13502 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13503 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13504 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13505 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13506 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13507 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13508 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13509 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13510 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13511 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
13512 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13513 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13514 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13515 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13516 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13517 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13518 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13519 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13520 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13521 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13522 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13523 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی هر دو 5
13524 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13653 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13654 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13655 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13656 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13657 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13658 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13659 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13660 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13661 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13662 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13663 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13664 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13665 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13666 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13667 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13668 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13669 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13670 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13671 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13672 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13729 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13730 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13731 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13732 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13733 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13734 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13735 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13736 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13737 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13738 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13739 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13740 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13741 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13742 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13744 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 11 پذيرفته شدگان اين رشته ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر ميباشند
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13765 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 5
13766 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 5
13767 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 13
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13793 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
13794 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13799 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13800 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13801 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13811 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13815 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی هر دو 13
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13820 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 3