دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13528 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13529 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13530 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13531 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13532 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13533 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13534 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13535 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13536 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13537 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13538 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13539 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13540 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13541 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13542 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13543 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13602 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13603 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13604 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13605 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13606 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13607 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13608 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13677 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13678 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13679 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13680 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13681 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13682 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13683 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13684 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13685 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13748 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13749 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13750 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13751 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13752 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13753 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13754 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13755 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
13756 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13784 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13785 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 6
13786 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13787 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13788 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13789 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13795 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13802 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13821 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13822 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 15