دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13859 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13860 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
13861 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13862 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13863 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13864 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13865 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 40
13866 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13867 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13868 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13869 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13870 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13871 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13872 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13873 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13874 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13875 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13876 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13877 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13878 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13879 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13880 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13881 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 24
13882 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13883 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13884 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13885 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13886 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13887 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13888 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13889 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13890 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13891 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13892 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13893 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13894 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13901 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
13902 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13904 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13905 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13906 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13907 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13908 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13909 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13910 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 9
13911 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13912 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13913 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 27
13914 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 11
13915 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 11
13916 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13917 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13918 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
13919 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4
13920 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13921 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13922 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 1
13923 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13924 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13925 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4
13926 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13927 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 8
13928 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
13929 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
13930 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13931 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13932 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13933 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13934 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13935 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13936 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 25
13937 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
13938 روزانه دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 16
13939 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 40
13940 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13941 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
13942 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
13943 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی فقط زن 9 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13944 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی فقط مرد 21 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13945 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 25
13946 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
13947 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 40
13948 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 11 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13949 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
13950 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
13951 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13952 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13953 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13954 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13955 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 14
13956 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 7
13957 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
13958 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 12
13959 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
13960 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
13961 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 9
13962 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
13963 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
13964 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10
13965 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
13967 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
13968 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13969 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13970 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13971 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی فقط مرد 24 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13972 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 5