دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اندیشه سیاسی در اسلام در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13955 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 14
13956 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 7
13957 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
13958 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 12
13959 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
13960 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
13961 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 9
13962 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
13963 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
13964 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10
13965 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
13966 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13967 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
13968 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 15