دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13872 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13886 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13894 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13912 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13925 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4
13933 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه