دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13876 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13877 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13878 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13879 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13880 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13881 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 24
13882 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13883 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13884 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13885 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13886 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13887 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13888 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13889 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13919 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4
13920 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13921 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13922 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 1
13923 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13924 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13925 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4
13926 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13927 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 8
13928 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
13929 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13945 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 25
13946 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
13947 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 40
13948 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 11 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13949 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
13950 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13972 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 5