دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13890 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13891 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13892 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13893 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13894 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13930 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13931 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13932 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13933 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13934 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13951 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13952 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13953 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه