دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - علوم سیاسی در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13859 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13860 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
13861 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13862 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13863 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13864 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13865 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 40
13866 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13867 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13868 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13869 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13870 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13871 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13872 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13873 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13874 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13875 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13876 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13877 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13878 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13879 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13880 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13881 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 24
13882 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13883 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13884 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13885 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13886 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13887 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13888 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13889 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13890 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13891 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13892 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13893 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13894 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13901 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
13902 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20