دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13904 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13905 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13906 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13907 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13908 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13909 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13910 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 9
13911 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13912 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13913 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 27
13914 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 11
13915 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 11
13916 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13917 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13918 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
13919 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4
13920 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13921 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13922 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 1
13923 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13924 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13925 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4
13926 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13927 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 8
13928 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
13929 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
13930 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13931 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13932 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13933 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13934 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13935 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15