دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14062 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14086 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14105 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14162 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14177 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
14181 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14192 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 5
14195 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14202 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14242 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14269 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14292 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه