دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14148 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14149 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
14150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14155 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14156 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن وحدیث - قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل قم
14157 غیرانتفاعی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)- اصفهان(غیرانتفاعی) اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
14158 غیرانتفاعی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)- اصفهان(غیرانتفاعی) اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی فقط زن 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 20
14207 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20