دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قم در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14156 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن وحدیث - قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل قم
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14163 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14182 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14256 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
14257 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 11 فقط مرد
14281 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14282 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد