دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14105 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14106 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14107 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14108 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14109 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25590 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14110 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14194 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14195 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14196 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14197 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14198 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14199 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14200 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14201 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14202 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14203 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14218 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14219 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14220 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14235 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14236 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25593 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14292 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14293 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14294 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14295 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14296 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14297 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25592 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه