دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14057 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14058 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 16
14059 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14060 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14061 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14062 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14063 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14064 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14065 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14066 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14067 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 22
14068 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14069 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14070 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14071 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14072 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14073 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14074 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14075 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14076 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14077 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14078 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14079 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14080 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14081 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14082 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14083 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14084 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14085 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14086 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14087 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14088 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14089 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14090 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14091 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14092 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14093 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14095 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14097 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14098 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14099 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14100 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14101 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14102 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14103 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14104 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14105 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14106 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14107 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14108 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14109 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25590 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14110 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 15
14141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14145 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14148 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14149 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
14150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14155 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14156 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن وحدیث - قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل قم
14157 غیرانتفاعی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)- اصفهان(غیرانتفاعی) اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
14158 غیرانتفاعی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)- اصفهان(غیرانتفاعی) اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی فقط زن 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
14159 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور