دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14160 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14161 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14162 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14163 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14164 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14165 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14166 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14167 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14168 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14169 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14170 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14171 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14172 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14173 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14174 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14175 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14176 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
14177 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
14178 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
14179 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14180 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14181 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14182 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14183 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14184 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14185 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14186 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14188 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14189 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14190 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14191 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
14192 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 5
14193 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 2
14194 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14195 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14196 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14197 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14198 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14199 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14200 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14201 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14202 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14203 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
14206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 20
14207 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20