دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14221 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14222 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14223 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14224 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14225 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14226 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14227 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14228 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14229 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14230 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14231 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14232 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14233 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14234 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14235 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14236 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25593 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 20