دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در یزد در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14057 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14081 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14082 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14103 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14207 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14264 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14289 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20