دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14323 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14348 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14369 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14402 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14440 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14460 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14467 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14469 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14475 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14500 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14537 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14542 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14564 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20