دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در حسابرسی در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14508 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14509 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14510 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14511 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14513 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14514 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14515 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14516 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14517 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14519 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14520 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14521 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14522 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14523 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14524 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14525 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14527 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14528 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14529 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14530 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14531 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14532 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14533 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14534 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14535 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14536 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14537 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14538 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14539 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14540 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
14541 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14542 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20