دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14336 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14360 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14367 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14377 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14503 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14509 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14513 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14516 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14544 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6
14547 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 2
14550 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه