دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14340 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 11
14362 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14381 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14511 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14515 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14546 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6
14549 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 4