دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14322 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14323 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14324 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
14325 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود. - فقط زن
14326 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14327 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 14
14328 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14329 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14330 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14331 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14332 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14333 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14334 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14335 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14336 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14337 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14338 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 9
14339 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
14340 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 11
14341 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14342 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14343 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 14
14344 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14345 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
14346 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14347 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14508 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14509 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14510 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14511 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 8