دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قزوین در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14327 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 14
14352 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14470 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14478 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين