دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قم در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14329 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14341 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14342 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14354 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14366 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14382 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14383 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14462 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14463 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد