دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14345 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
14364 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14385 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14396 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14401 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14403 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14461 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14466 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14472 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14486 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14507 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14552 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل مازندران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14556 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20