دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14348 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14349 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14350 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 6 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
14351 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14352 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14353 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14354 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14355 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14356 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14357 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 3
14358 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14359 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14360 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14361 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14362 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14363 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14364 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14365 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14513 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14514 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14515 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14547 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 2
14548 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6
14549 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 4