دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14368 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14369 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14370 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14371 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14372 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14373 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14374 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14375 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14376 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14377 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14378 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14379 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14380 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14381 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14382 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14383 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14384 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14385 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14386 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14516 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14517 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14550 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه