دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14543 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 15
14544 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6
14545 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 7
14546 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6
14547 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 2
14548 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6
14549 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 4
14550 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14551 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 15
14552 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل مازندران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14553 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14554 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14555 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14556 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14557 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14561 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14563 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20
14564 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20