دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در یزد در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14347 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
14365 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14386 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14405 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14416 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20