دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در انتقال تکنولوژی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15402 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15403 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15404 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15410 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15411 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15412 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15414 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15417 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15418 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15420 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور