دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ایلام در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14671 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14734 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14783 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14998 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15021 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15030 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15050 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15314 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15465 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 3